Projekt koncepcyjny i projekt kompleksowy

Projekt koncepcyjny
(145 zł / m2)
Projekt kompleksowy
(215 zł / m2)
Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz wywiad dotyczący potrzeb inwestora ++
Propozycje kolorystyczne++
Propozycje 2-3 układów funkcjonalnych++
Propozycje 2-3 układów funkcjonalnych – Model 3d lub wizualizacje (każde ujęcie wizualizacji płatne dodatkowo 400 zł)++
Widoki ścian++
Projekt wod-kan (podłączenia łazienka,kuchnia oraz grzejniki)+
Projekt podłączeń elektrycznych ( włączników, gniazdek, wypustów elektrycznych, oświetlenia punktowego)+
Projekt ułożenia podłóg+
Projekt sufitów+
Projekt elementów na wymiar dla wykonawców (zabudowy meblowe, elementy szklane, elementy kamienne)+
Spis materiałów++
2 wizyty na terenie inwestycji w celu sprawdzenia wykonawstwa+

Zapytaj o indywidualną wycenę